17 de fevereiro de 2009

club de las serpientes #23 - relaciones sexuales

relaciones sexuales
hummm wow wow wuahhhhh wuahhhhh ãaaaaaaff uuuhhhh hummm hemmm hiiiii foooofffffooofoof uuuuhhuuuhhuuhhuuhuu hiaammm nhá nhá nhá yé yé deusdeusdeus haaaaa haaaaaf haaaar eeeeeeeehhhhhe eeeeehhhhhhh aiaiai vaivaivai aaaaaaaaaaahhhh hummmm hummmmm hummmmm quaquaquaquaqua nhãããããããã wuahhh hhiiuuu hhhiuuuuuu huiiiiiiaaaa ahaha arran arran nhec nhec nhec nhec ploft ploft plofff ploffff frrrush frusshhh aaaaaaaaiiii aaaaiiii ãaahhhh ãaaannnnnn uhuuu ahhhh uhuuu quaquaquaquaaaaaa zzzzzzzzzzzz fffiuuuuuuu ffffiuuuuuuuu papapapapapapapapapapa mãããããp muuup plaff blullulululu blululululu blulullulululu aaahhhhffff aaahhhhfffff waaaauuuuuu waaaauauuuuuu ahf ahf ahf ahf nhec nhec nhec oooorrrooouuu urrraaaaaah wahhh wahhhhh rarn rarn rarn inh inh inho huhummm nhac nhac nhac tchlu tchlu tchlu ahhhnnn aahhhnnn aahhnnn uuushhh uushhhh ufff ffff fffff ffffiaaaaah fuuuuu fuuuu hummmm ihiiii ihiiii ihiii haaaaaa haaaaaa haaaaaa wooooo wooooo wooooo wooooo ahhhh éééééééé uhu uhu aha aha ehe ehe ehe hehehehe hehehehehe haaaafffff hãrrrf foi.
Rodrigo Maceira[MP3: relaciones sexuales - haciendo el amor]
myspace.com/relacionessexuales

Um comentário:

Anônimo disse...

hahahahhahahaha o Rodrigo é louco mesmo, viu hahahahaha